Szerviz használati feltételek

Az AlmaVilág szerviz a hibás készülék javítására árajánlatot ad. A javítás megkezdésének feltétele az árajánlat szóbeli elfogadása.

A közölt javítási határidő tájékoztató jellegű - késésből adódó esetleges veszteségért felelősséget nem vállalunk.

Hozott alkatrész esetén az elvégzett javításra garanciát vállalni nem tudunk.

Jótállási kötelezettség az AlmaVilág szervizt nem terheli, ha a hiba nem rendeltetésszerű használat, törés, sérülés, szakszerűtlen kezelés, vagy illetéktelen átalakítás, helytelen tárolás, szoftveres beavatkozás, folyadék általi sérülés, folyadék indikátor elszíneződése, nem megfelelő feszültség használata, elemi csapás, vagy javítást követő bármilyen külső behatás, illetve nem a gyártó által javasolt tartozék használatának a következménye. Ilyen esetekben a javítás költségei a fogyasztót terhelik.

Az AlmaVilág szerviz a készüléket - a javítás várható idejét 60 nappal meghaladó időn túl - nem köteles tárolni, és az át nem vett készüléket piaci áron értékesítheti. A tulajdonost ez esetben a javítási költség és 50% kezelési költség levonása utáni összeg illeti meg.

AlmaVilág garanciális vagy hivatalos Apple garanciális készülék átvétele nem jelenti automatikusan, hogy a készülék garanciálisan kerül javításra. Annak jogosságát az AlmaVilág szerviz, vagy Apple garancia esetében az Apple központi szerviz állapítja meg.

A leadott készülék kizárólag az átvételi elismervény ellenében vehető át.

 

Felelősség kizárás

Az átvételkor nem észlelt hibák (fizikai sérülés, beázás, szakszerűtlen javítás, stb.) átvételi lapon történő rögzítésének hiánya nem zárja ki azok átvételkori meglétét. 

A leadáskor még hibátlanul működő, ám rejtett hibákkal rendelkező, vagy sérülést szenvedett készülék (külső sérülésnyomok nélkül is) szoftver frissítés és/vagy javítás során működésképtelenné válhat, amiért az AlmaVilág szerviz felelősséget nem vállal.

A készülékben levő memóriatartalom és egyéni beállítások (eltárolt nevek és telefonszámok, SMS-ek, naptári bejegyzések, alkalmazások stb.) sérüléséért, elvesztéséért, és az esetlegesen ebből adódó anyagi veszteségért az AlmaVilág szerviz felelősséget nem vállal.

Térítéses javításra leadott, de még Apple garanciával rendelkező készülékek garanciája a javítást követően elveszhet, amiért az AlmaVilág szerviz felelősséget nem vállal.
 

Beázott készülékek javítása

Beázott készülék bevizsgálása, illetve előzetes tisztítása során a leadás előtt még működőképes készülék működésképtelenné válhat, amiért az AlmaVilág szerviz felelősséget nem tud vállalni.

Beázott készülék javítására garanciát vállalni nem tudunk.

Beázott készülék a tisztítás / javítás után is meghibásodhat rejtett, korrózió által okozott sérülésből kifolyólag. Ezen rejtett hibákért az AlmaVilág szerviz felelősséget nem vállal.

 

Alkatrész kezelés

A beépített alkatrészek a számla kiegyenlítéséig az AlmaVilág szerviz tulajdonát képezik.

Eltérő megállapodás hiányában a lecserélt alkatrészek a szerviz tulajdonába kerülnek, melyet hulladékudvarba szállít. Amennyiben igényt tart a kiszerelt hibás alkatrészre, kérjük a készülék átvételekor jelezze azt, és a rendelkezésére bocsájtjuk. A még használható, csak esztétikai hibás alkatrészeket automatikusan átadjuk a javított készülékkel.

Minden javításhoz felhasznált alkatrész új, vagy azzal azonos használati értékű.